Hvad er sansemotorik?

Inden for sansemotorik eller sanseintegration arbejder man med 3 sanser kaldet labyrintsansen, følesansen og muskel og ledsansen.

Labyrintsansen

Labyrintsansen også kaldet vestibulærsansen påvirker balancen og kan resultere i køresyge, søsyge og generelt ubehag især når man ligger ned.

Følesansen

Følesansen er den sans som fylder mest. En overreagerende følesans kommer til udtryk ved tøj som generer, sokker skal sidde perfekt, syninger og tøjmærker generer,  klistrede ting på hænderne er ulækre og man har svært ved koncentrere sig. Dette er taktilsansen.

Muskel og ledsansen

Sidst har vi muskel og led-sansen, også kaldet proprioceptionen. Denne sans fungerer som kropsbevidstheden, så hvis den er understimuleret er det svært at vurdere sin styrke, børnene går meget tæt på andre of tumler vildt, for at opsøge stimuli, man er sansesøgende.

Hvis de 3 primære sanser er over- eller underreagerende, ses symptomer på sansemotoriske problematikker som børn med koncentrationsbesvær, generelt ubehag, absolut ingen kapacitet til at overskue ændringer eller større grupper af mennesker.

Husk, at det er meget individuelt hvordan børn reagerer på sansemotoriske problemer og hvordan det kommer til udtryk.