Vandrejournal – ordbog

Ordbog til at forstå din vandrejournal og fødselsjournal bedre. De er fyldte med forkortelser og termer du måske ikke kender eller ikke er helt sikker på.  Hvad betyder UK-stilling egentlig og hvad er en sejrsskjorte?

Sansefys har lavet en ordbog, så du kan slå de forskellige fagtermer op, så du bedre kan forstå og følge med i din vandrejournal og journalen fra fødslen.
Hvis der er noget du synes ikke giver mening, eller du har brug for at snakke oplevelsen igennem med en jordemoder, så tilbyder Sansefys efterfødselssamtaler hos vores dygtige jordemødre Mette og Anne-Sofie.

AC

Abdominal Cirkumferens. Det er en måling af omkredsen af barnets mave ved hjælp af scanning. Dette anvendes til at udregne størrelse på barnet.

Aktiv fase

Den aktive del af fødslen starter, når du har regelmæssige og kraftige veer og livmodermunden har åbnet sig 3-4cm. Den aktive fase er færdig, når barnet er født.

Amniotomi

At tage fostervandet, at prikke hul på fostervandet.

Angusta

Igangsættelse med medicin.

Apgar Score 1-10 point

Dette er en score, som foretages 1 min og 5 min efter fødslen. Jordemoder tjekker om hjertet slår, barnet trækker vejret, om barnet har den rigtige farve og hvor spændte musklerne er. Der gives 0-10 point, og de fleste børn får 8-10 point ved begge tjek.

Asfyxi

Betyder iltmangel.

Asynklin hovedstilling

Når barnet står skævt med hovedet under fødslen.

Et ballonkateter

En metode til at sætte fødslen i gang. Med en lille plastikslange, som føres op i livmoderhalsen, fyldes to små balloner med væske. De to balloner  er placeret på hver side af livmoderhalsen. Når ballonerne presser på livmoderhalsen, forkortes den og livmoderen åbner sig.

Barselsfeber

Feber og infektion hos mor, som kommer fra livmoderen. Kan opleves op til 14 dage efter fødslen.

Blommesækken

Blommesækken er en lille “pose”, hvor fosteret får sin næring fra i den tidlige del af graviditeten før moderkagen etableres.

BPD

Biparietal Diameter.  Dette er bredden af barnets hoved målt fra øre til øre. Kan måles ved scanninger fra uge 14. Målingen anvendes til at bestemme barnets størrelse.

BT

Blodtrykket.

BB eller Bækkenbunden

Bækkenbunden består af flere muskler nederst i bækkenet. Bækkenbunden lukker for urin og afføring, når musklerne spænder op. BB holder organerne oppe i bughulen. Pressefasen starter som regel, når barnets hoved er nede ved bækkenbunden.

Bækkenindgangen/BI

Øverste del af bækkenet, hvor barnets hoved er før fødslen.

Bækkenløsning

Bækkenløsning betyder, at der sker en øget bevægelighed i bækkenets knogler. Det er grundet hormonerne i kroppen under gravidteten. Det resulterer i smerter og mindsker den gravides lyst til at bevæge sig.

C-PAP

Et apparat, der kan hjælpe barnet med at folde lungerne helt ud, hvis ikke barnet selv gør det ved fødslen. Apparatet laver et tryk af luft, som barnet trækker vejret imod. For tidligt fødte børn kan have brug for C-PAP i ugevis. Børn født til terminen har ofte kun brug for minutter eller få timer med C-PAP for at få lungerne rettet helt ud.

Caput

Caput betyder hoved på latin. Udtales Cahput.

Caputelektrode

En elektrode der placeres på babys hoved og måler hjerterytme. Den føres ind i skeden og fastsættes på babys hoved.

Cerclage

For at undgå for tidlig fødsel, kan lidmoderhalsen syes sammen.

Cervix

Betyder livmoderhalsen, man kan også sige collum.  Under graviditeten er den  3-5cm lang og bliver kortere ved inden fødslen og til sidst forsvinder den, mens livmodermunden åbner sig til 10 cm.

Collum

Betyder livmoderhalsen, man kan også sige collum.  Under graviditeten er den  3-5cm lang og bliver kortere ved inden fødslen og til sidst forsvinder den, mens livmodermunden åbner sig til 10 cm.

CTG

Cardio-Toco-Grafi eller “en strimmel”. En måler, der placeres to steder for den gravides mave måler barnets hjerterytme og veerne.

Cup

Sugekop, som kan bruges i slutningen af fødslen, for at få barnet født hurtigere, hvis der er brug for det.

Cystit

Betyder blærebetændelse.

Doptone

En skanner, der kan måler barnets puls.

Dostinex

Medicin, der hæmmer dannelsen af modermælk. Til kvinder, der ikke kan amme eller ikke ønsker dette.

Dysmatur

En baby født til termin, men som ikke har haft optimale forhold under gravidteten og derfor ser ud til at være født for tidligt.

Dystoci

En fødsel, der går langsommere end forventet.  Det defineres som, når livmodermunden har åbnet sig mindre end 2 cm på mere end 4 timer.

Epidural(blokade)

Bedøvelse i ryggen. Epidural kan både fungerer som smertelindring under fødslen, eller som bedøvelse ved kejsersnit.

Epis(iotomi)

Klip i mellemkødet.

FL

Femur længde betyder længden af lårbensknoglen. Måles ved scanning og anvendes til at vurdere barnets størrelse.

F00F

En beskrivelse af at moderkagens udseende er normalt ved fødslen, ofte efterfulgt af “+3kar i NS” der betyder, at navlestrengen har 3 blodkar – hvilket er det normale.

Fgr

Fingre. Der måles i fingre både når størrelsen på livmoderen vurderes gennem maveskindet, og når åbningen af livmodermunden vurderes under fødslen.

Fundus

Toppen af livmoderen.

GA

Forkortelse for “gestationsalder”. Beksriver hvor langt du er i graviditeten. Ofte angivet i uger + dage (fx GA 28+4) nogle gange kun angivet i uger (fx GA 19).

Gemelli

Tvillinger. Gemellus A er den tvilling, som bliver først. Gemellus B den tvilling som bliver født til sidst.

Generel anæstesi/GA/Universel anæstesi

Betyder fuld narkose.

HSP/Hindesprængning

Tage vandet, Prikke hul på fostervandet.

HST/Hovedstilling

Når barnet har hovedet nedad mod udgangen.

Hypertension

Forhøjet blodtryk.

Hypoksi/hypoxi

Når der er en begrænset tilførsel af ilt. Hypoksi ses ofte før der opstår asfyxi.

Hæmorrider

Udposning på blodkar i endetarmen, kan ofte være smertefuldt og bør tilses af den praktiserende læge.

Infiltration(sanalgesi)

Bedøvelse, der lægges ind med en nål (ofte i mellemkødet, hvis du er blevet syet efter fødslen).

IUGR

Intra Uterin Growth Retardation. Se “væksthæmning”.

Jdm

Står for jordemoder.

Klyx

Lavement, der tilbydes til kvinder, når fødslen er i gang.

Kontraktioner

Veer.

Lanugo

Et lag af helt fint hår, som dækker barnets krop tidligt i fostertilstanden. Hårene falder af over tid og i uge 34-37 er de væk.

Latensfasen

Dette er den første del af fødslen, hvor veerne starter. Fasen varer til livmodermunden har åbnet sig 3-4 cm og veerne er kraftige og regelmæssige. Fasen kan vare fra timer til dage og hos førstegangsfødende er gennemsnitstiden 24 timer.

LGA

Large for Gestational Age. Når et barn er større end forventet i forhold til terminsdatoen.

Længdeleje

Længdeleje fortæller om barnets placering i livmoderen gennem graviditeten. Længdeleje betyder at barnets hoved eller numse er placeret ved moderens bækken og modsatte ende er placeret i toppen af livmoderen op mod brystet. Det modsatte af længdeleje er tværleje.

Placentafjernelse

Hvis moderkagen ikke løsner sig fra livmoderen, og derfor skal fjernes under bedøvelse i operation.

Meconium

Babys første afføring som er sort og har en tyk konsistens.

Navlesnor

Navlestrengen

Neo

Neonatal. Afdelingen for syge nyfødte og for tidligt fødte børn.

Obstetriker

En fødselslæge.

Oligohydramnios

For lidt fostervand.

Orificium

Livmodermunden, bunden af livmoderen, der åbner sig under fødslen. Før fødslen er den hel lukket, når veerne starter åbner den sig, først til en lille prik, der nogen gange beskriver som et “snørrehul” og senere op til 10 cm.

Overbåren

Hvis barnet er født 14+ dage efter terminsdatoen.

Placenta

Moderkagen

Placenta abruptio

Hvis moderkagen løsner sig helt eller delvist fra livmoder-væggen før barnet er født.

Placenta prævia

Hvis moderkagen er placeret foran udgangen og blokerer livmoderhalsen, så barnet ikke kan fødes.

Placentafjernelse

Hvis moderkagen ikke selv løsner sig fra livmoderen, og skal fjernes under bedøvelse i operation.

Plukkeveer/plukveer

Sammentrækninger af livmodermusklen før fødslen.

Polyhydramnios

For meget fostervand i mave.

PPH

Post Partum Hemorage: Mængden af blødning efter fødslen – angives som regel i milliliter.

PPHSP

Igangsættelse af fødslen ved at prikke hul på fosterhinderne/tage vandet.

PPmed/pp.med.

Partus Provocatus Medicamentalis, Medicinsk igangsættelse af fødslen.

Proteinuri

Når der er protein i urinen. Det er ofte et tegn på svangerskabsforgiftning.

Præeclampsi/PE

Svangerskabsforgiftning, hvilket betyderat kroppen reagerer mod moderkagen. Dette giver udskillelse af protein i urinen og forhøjet blodtryk.
Du skal holde øje med symptomerne: hovedpine særlig omkring panden, utilpashed, ødemer og flimren for øjnene.

Præmatur

Et barn født over 3 uger før termin, før 38. graviditetsuge, før 37+0.

Præsentation

Hvordan barnet vender, hvilken position.

Pæd/Pædiater

Læge med speciale i nyfødte børn

Ritgns håndgreb

En måde at beskytte mellemkødet mod at briste (så meget) ved at jordemoderen har hånden på barnets hoved og mellemkød, når barnet presses ud. Ritgens håndgreb kan også bruges til at fastholde barnets hoved længere fremme i skeden mellem de sidste presseveer og dermed fremskynde fødselstidspunktet. Dette gøres dog ikke almindeligvis, men kun hvis det vurderes at der er behov for at barnet fødes hurtigt, fx. ved tegn på iltmangel hos barnet.

S-drop

Et drop med væske og hormonet syntocinon, der får livmoderen til at trække sig sammen og lave veer. Kan også bruges efter fødslen for at mindske blødningen.

Sakralt

Sakralt betyder i retning mod sacrum. Sacrum er det latinske navn for korsbenet, den bagerste knogle i bækkenet. Ofte bruges sakralt om placeringen af livmoderhalsen (cervix). En sakralt lejret livmoderhals er et tegn på at kroppen endnu ikke er modnet så meget til fødselen.

Sadelblok

Bedøvelse af underlivet, bruges ved behov for operation efter fødslen til at fjerne moderkagen eller sy en stor bristning.

Scalp-pH

En blodprøve taget fra barnets hoved før barnet er født. Blodprøven tages ved at føre et metalrør op i skeden, så toppen af barnets hoved kan ses. Der laves et lille hul og en bloddråbe tages ud i et lille tyndt rør. Blodprøven analyseres og giver et svar på om barnet har ilt-mangel eller ej.

Sectio

Kejsersnit. Man taler om “akut sectio” det er et kejsersnit, man laver indenfor få timer efter man har besluttet det. Derudover er der “Elektivt sectio” som er et planlagt kejsersnit, der er planlagt dage eller måneder i forvejen. Fx hvis moderkagen ligger foran udgangen, eller barnet ligger på tværs og ikke kan vendes.

Sectio antea

En kvinde, der fik kejsersnit i en tidligere graviditet, og som derfor i nuværende graviditet har et ar på livmoderen. Det udløser øget overvågen og flere kontroller både i graviditeten og ved fødslen.

Sechers bord

Et skråt bord i arbejdshøjde, der er på de fleste fødestuer. Sechers bord er der barnet tages hen, hvis det har brug for hjælp til vejrtrækningen efter en hård fødsel. Fx efter at være blevet taget med sugekop. Her findes sug, så barnet kan suges i luftvejene og der findes både ilt og C-PAP.

Sejrsskjorte

Når barnet fødes i sejrsskjorten, går der først hul på fosterhinderne efter barnet er født. Barnet fødes med fosterhinder og fostervand omkring sig. Det er ufarligt, barnet tager først sit første åndedrag, når det mærker luften, efter der er prikket hul på fosterhinderne. Barnet får ilt fra navlestrengen inden der prikkes hul på fosterhinderne.

SGA

Small for Gestational Age. Et barn, der er mindre end forventet i forhold til terminsdatoen.

Skulderdystoci

Når barnets hoved er født, men skuldrene sidder fast bag kønsbenet.

SOA

Sinister Occiput Anterior: En beskrivelse af hvordan barnet vender i fødselsøjeblikket. Ryggen er i moderens venstre side og barnet er født med knoglen occiput først (toppen af baghovedet) og med næsen vendt mod moderens bag.

SOP, DOA, DOP findes også og er variationer over det samme.

SOP

Se SOA.

Sphincter ruptur

Når endetarmen er helt eller delvist overrevet i forbindelse med fødslen.

Spinal anæstesi

Bedøvelse i ryggen, der bruges ved kejsersnit, eller ved operation efter fødslen.

STAN

Skærpet overvågning af barnets hjerterytme under fødslen. Hjerterytmen måles gennem en caputelektrode.

Stjernekigger

Når barnet fødes med næsen vendt mod moderens kønsben i stedet for mod hendes ryg. En stjernekigger-position er vanskeligere at føde, hvis du ønsker en grundig forklaring, kan du se denne video.

Strimmel

Se CTG.

Styrtfødsel

En fødsel der tager under 4 timer fra start til slut. Kaldes også “stormfødsel”.

Sutur

Sting.

Symfysen

Kønsbenet.

Symfyse-fundus-mål/SF-mål

Længden fra kønsbenet og hen over den gravide mave, op til toppen af livmoderen, målt i centimeter. Som tommelfingerregel er SF-målet svarende til den graviditetsuge du er i +/- 2 cm. Der er på vandrejournalen en kurve med et gråt område, hvor du kan tegne dine SF-mål ind og se om de ligger på normalen.

Syntocinon

Kunstigt hormon, der får livmoderen til at trække sig sammen. Det er det hormon, der anvendes i et S-drop.

Sædet

Numsen.

Sædefødsel

Når barnet bliver født med numsen først.

Terminen

Den dag du ca. kan regne med at føde. Terminen er 38 uger efter ægløsningen, ca. 283 dage efter din sidste menstruation. Det er helt almindeligt at føde fra 3 uger før terminsdatoen og til 2 uger efter terminsdatoen.

Tilvækstscanning

Se “vægtscanning”

Tocolyse

Medicin til at dæmpe veerne.

Trærør / Pinards stetoskop

Et trærør, der holdes mod maven, igennem dette kan jordemoderen høre barnets hjerterytme.

Tværleje

Når barnet ligger med hovedet i den ene side af kvindens mave og numsen i modsatte side. Der er tomt over kvindens bækken. Modsat er længdeleje hvor enten hovedet eller numsen er over bækkenet.

UK

Underkrop. Når barnet har numsen nedad.

Umbilicus (umb.)

Navlen

Uterus

Livmoderen.

UVI

UrinVejsInfektion. Blærebetændelse.

Vandafgang

Hul i fosterhinderne, så fostervandet enten løber ud eller pibler lige så stille. Når først der er hul på fosterhinderne kommer fostervandet ud indtil barnet er født. Der dannes hele tiden nyt fostervand inde hos barnet, så barnet tørrer ikke ud.

VBAC

Vaginal Birth After Cesarean, når man føder gennem den naturlige udgang, selvom man tidligere har fået et kejsersnit (udtales ve-bak).

VE/vac.ex./vacuum extractor

Sugekop, se “cup”.

Velkontraheret

Trukket nok sammen. En beskrivelse af at livmoderen trækker sig godt sammen efter fødslen, det betyder, at der kommer mindre blødning. Jordemoderen er tilfreds.

Vicryl- rapid

En bestemt type snor, der opløser sig selv. Ofte efterfulgt af 2 tal (fx 3-0) der angiver størrelsen på nålen, der blev syet med.

Vægtscanning

En ultralydsscanning hvor man med mål på barnets hovedomfang, maveomfang og lårbenslængde beregner barnets vægt.

Væksthæmning

Barnet vokser mindre end det burde

Ødem

Væskeophobning i kroppen, ofte i ankler, ben eller fingre.

Åreknuder

Blodkar med udposning.

Se andre behandlinger

Sansefys tilbyder alt til børn og unge

Hvad tilbyder Sansefys?

  Har du spørgsmål til, hvorvidt jeg kan hjælpe dig?

  Du får svar indenfor 24 timer på hverdage!

  Beskriv din problemstilling

  Dit navn

  Din e-mail

  Dit telefonnummer